Boestcamp reglement

 • Deelname aan de les wordt mogelijk geweigerd bij betalingsachterstand van langer dan 7 dagen na facturering.
  Iedere deelnemer (zowel leden als proeflesser) dient gebruik te maken van de online agenda bij het aanmelden
  voor de lessen. Gebeurt dat niet, dan kan de toegang tot de les geweigerd worden. Wanneer er op wat voor
  wijze dan ook fraude wordt gepleegd bij de aanmelding, krijgt de deelnemer een officiële waarschuwing. Bij 3
  waarschuwingen wordt het lidmaatschap gedeactiveerd en zal het pas weer geactiveerd worden na betaling van
  10 euro voor de administratieve kosten. Heb je vragen en/of moeite bij de aanmelding? Informeer dan bij de
  administratie of de instructeur.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanmelden bij een training. Dit moet ten allen tijde gebeuren
  via de online agenda (zie website). Bij deelname zonder aanmelding kan de
  toegang tot de training geweigerd worden.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor afmelding. Dit MOET via de online agenda gebeuren voor de
  administratie. Wanneer dat niet gebeurt krijg je een officiële waarschuwing, eventuele rittenkaarten zullen
  daarbij ook gewoon worden afgeschreven. Bij 3 waarschuwingen wordt je account geblokkeerd (zie punt 2).
 • Gemiste trainingen kunnen niet gedeclareerd worden. Bij langdurige ziekte of andere ongebruikelijke situaties
  dient er contact opgenomen te worden met de administratie. Samen kan er dan gekeken worden naar eventuele
  compensaties.
 • Per week wordt er minimaal 1 les op iedere locatie aangeboden. Ook zullen er iedere week minimaal 4
  trainingsdagen zijn. Doelstelling is om op iedere locatie 2 of meer lessen per week aan te bieden, en 6 dagen per
  week lesmogelijkheid aan te bieden. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan dat per locatie groter
  zijn/worden.
 • De administratie/instructeur kan een les ten alle tijden afzeggen bij te weinig aanmeldingen. Richtlijn is dat er
  minimaal 3 aanmeldingen moeten zijn om een les door te laten gaan. Wanneer een les met regelmaat moet
  worden afgezegd om deze reden, wordt deze mogelijk in het vaste rooster verplaatst naar een ander moment.
 • Wanneer de instructeur in extreme situaties een les moet afzeggen vanwege ziekte/andere omstandigheden
  wordt dat alleen gecompenseerd zolang het totale aanbod van de lessen in die week minder dan 1 keer per
  locatie is. Dit geldt alleen voor abonnementhouders. In overleg kan de training indien mogelijk wel verplaatst
  worden.
 • Het beëindigen van een abonnement dient tijdig doorgegeven te worden. Wanneer je besluit om de
  eerstvolgende maand niet meer te willen trainen dien je het verzoek van beëindiging 5 dagen voor facturering
  in te dienen. Uitzonderingen daargelaten in overleg met de administratie.
 • Het is alleen toegestaan om in sportkleding te trainen. Deelnemers zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor het
  dragen van goed schoeisel (met een goed profiel).
 • Het meenemen van drinken, handdoek en warme kleding wordt bij iedere training aangeraden. Deelnemers zijn
  hier zelf verantwoordelijk voor.
 • Roken, drugs en alcoholische dranken zijn niet toegestaan tijdens- en rondom de training.
 • Geef voorafgaand aan de training ALTIJD blessures of andere kwaaltjes door aan de instructeur, ook al zijn ze
  licht van aard. Zo kan er tijdig op worden ingespeeld en kan gekozen worden voor andere oefeningen.
  Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aangeven van pijn voor en tijdens de training evenals het goed
  uitvoeren van de warming up. Bij nalatigheid in beide gevallen kan de instructeur niet aansprakelijk worden
  gesteld voor eventuele kwetsuren.
 • De instructeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, vermissing of diefstal van persoonlijke
  eigendommen vooraf, tijdens of na de training. Het achterlaten van waardevolle spullen bij de instructeur is op
  eigen risico.
 • Iedere deelnemer staat onder professionele begeleiding. De instructeur heeft als doelstelling om een goede,
  gezonde en veilige training te verzorgen, Het is daarom van belang om goed te luisteren naar instructies,
  aanwijzingen en feedback om veilig te kunnen (blijven) trainen.
 • Toon respect aan de instructeur en aan je medesporters, op een manier waarop je zelf ook gerespecteerd zou
  willen worden. Iedereen heeft zijn eigen doelen. Doe dit zowel tijdens trainingen als via de social media
  (Facebook, Whatsapp).
 • Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van dit reglement en deze ook na te leven. Gebeurt dat niet dan kan de
  toegang tot trainingen geweigerd worden